Ny Novusrapport: Det är bara barn som börjar använda tobak

En ny Novusundersökning, som genomförts på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar tydligt hur tobaksindustrin når ut till barn och unga med sin reklam. Samtidigt brister den kunskap som kan motivera till att avstå från tobak. Kunskapen om barnarbete och massiv avskogning inom tobaksindustrin är låg och extremt få känner till att nikotin ökar risken för inlärningssvårigheter och psykiska sjukdomar.

För fjärde året i rad har Novus genomfört en undersökning om ungas attityder till tobak på uppdrag av A Non Smoking Generation. Nytt i 2019 års undersökning är frågan om tobaksreklam med anledning av nya nikotinprodukter, som marknadsförs som tobaksfria. Trots att tobaksreklam är förbjudet i Sverige anger var fjärde 14-18-åring att de ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter.

Sedan starten av mätningarna 2016, har kunskapen om barnarbetet inom tobaksindustrin nästintill halverats och endast sex procent av allmänheten känner till att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning. Samtidigt uppger allt fler ”negativ påverkan på miljön” som skäl till att avstå tobak och sju av tio unga anser att det borde införas en hållbarhetsskatt på tobak. Hållbarhetsfrågan prioriteras allt högre men kunskapen om hur tobak hindrar en global hållbar utveckling blir allt lägre.

– Det är helt oacceptabelt att tobaksindustrin återigen tillåts göra reklam direkt till barn och unga, samtidigt som kunskapsspridningen om både hälso- och hållbarhetsaspekter minskar kontinuerligt. Det är alarmerande siffror som vi ännu inte sett konsekvenserna av, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Precis som i 2018 års undersökning uppger få att de känner till nikotinets skadeverkningar på hjärnan. Endast fem procent av allmänheten är medvetna om att nikotin ökar risken för inlärningssvårigheter. Bara fyra av tio elever anger att de fått ingående information om tobak i skolan och tre av tio har föräldrar som pratat mycket om tobak med dem. Sju av tio elever vill själva ha tobaksfri skoltid för att slippa exponeras i skolan.

– Få vuxna känner till hur vanligt det är med tobak i skolan. Rökning smittar och det är varje barns rätt att slippa utsättas för tobak under sin skoltid. Det är dags att vi vuxna ger barnen det stöd och den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv, säger Helen Stjerna.

A Non Smoking Generation efterlyser:

  • Förbudet för reklam och sponsring av tobak ska inkludera samtliga nikotinprodukter som inte är godkända läkemedel
  • Förbjud godisliknande smaker som lockar barn och unga att testa tobak
  • Inför tobaksfri skoltid och ställ krav på att undervisningen inkluderar alla hälso- och 
hållbarhetsaspekter på tobak

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 394 webbintervjuer under perioden 30 april – 7 maj 2019, varav 326 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 59 procent.

Ta del av hela undersökningen i rapporten Det är bara barn som börjar använda tobak.