Panelsamtal under Region Stockholms Tobaksdag

Inför tobaksfria dagen 31 maj anordnade Region Stockholm en tobaksdag för att samla beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention inom kommuner, skolor, hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer. Föreläsningarna under dagen hade fokus på lunghälsa (årets tema för tobaksfria dagen), den nya tobakslagen som träder i kraft i sommar, målet om ett Rökfritt Sverige 2025 och de globala hållbarhetsmålen.

Vi blev inbjudna för att delta i ett avslutande panelsamtal tillsammans med politiker, läkare, samordnare och en representant från organisationen Unga Drogförebyggare. Nicole Tallberg, kommunikationsansvarig hos A Non Smoking Generation, belyste bland annat:

  • Nikotinets negativa inverkan på hjärnan – att allt nikotin, oavsett vilken tobaksprodukt det handlar om, ökar risken för inlärningssvårigheter, depression och psykiska sjukdomar.
  • Brister i Sveriges tobakslagar – för att fler barn och unga ska förbli tobaksfria behövs ett totalförbud mot all tobaksreklam, bland annat genom att införa ett exponeringsförbud och standardiserade tobaksförpackningar. Dessutom är det viktigt med högre tobaksskatt som höjer tobakspriset, eftersom unga är priskänsliga, och en lag om tobaksfri skoltid för att motverka normaliseringen av tobak samt minska risken att barn utsätts för negativt grupptryck.
  • Det faktum att tobak är ett av världens största hållbarhetsproblem – alla tobaksprodukter med nikotin är ett hot mot både folkhälsa, mänskliga rättigheter och miljön i hela produktionskedjan.

Utdrag ur inbjudan:

Den 28 maj välkomnar Uppdrag tobaksprevention Stockholm till Tobaksdagen för att uppmärksamma World No Tobacco Day, och för att kraftsamla kring tobaksfrågan i Region Stockholm.

Uppdrag tobaksprevention Stockholm samordnar kunskap och expertis för att effektivisera och utöka det tobakspreventiva arbetet i Region Stockholm. Vårt övergripande mål är att minska tobaksbruket i länet, med särskilt fokus på jämlikhetsaspekter.