Rapport: Den Stora Tobakslögnen

Malawirapport bild

”Redan 2002 kom de första larmrapporterna om barnarbetet och de usla arbetsförhållandena på tobaksfälten i Malawi. 2007 kom filmen Tobakens Barn som delvis spelades in i Malawi och därefter har rapporterna duggat tätt från tobaksodlingar runt om i världen. Vår förhoppning var att någon utveckling skulle ha skett, men tyvärr konstaterar vi att läget, trots ljusglimtar i enstaka projekt, till stor del är oförändrat. Tobaksindustrin tjänar hundratals miljarder medan Malawis tobaksbönder förblir så fattiga att deras barn tvingas ut i arbete på tobaksfälten i stället för att gå i skolan. Utan utbildning, skyddsutrustning och drägliga arbetsförhållanden är utsikterna till ekonomisk utveckling små. Trots det lever myten om tobaken som vägen ut ur fattigdom vidare och kanske är just detta en av landets största utmaningar.”

Det primära syftet med resan till Malawi var att fördjupa våra kunskaper, knyta värdefulla kontakter för fortsatt samverkan samt komplettera och uppdatera befintligt material till vår föreläsning och informationssajt för projektet Tobaksbarn. Syftet är också att sprida kunskapen till fler målgrupper och påverka politiker och beslutsfattare att våga fatta rätt och tillräckliga beslut för att minska antalet tobaksdebuter i Sverige och bidra till en global hållbar utveckling.

Ladda ner och läs hela rapporten här.