Regionala kunskapsdagar om tobaksförebyggande arbete

Tobaksfri skoltid logga

A Non Smoking Generation anordnar regionala kunskapsdagar för att informera om vårt tobaksförebyggande arbete bland unga. Dagarna går av stapeln i höst och syftar till att sprida kunskap om tobak ur flera viktiga perspektiv – med fokus på hälsa och hållbarhet. Vi vill väcka engagemang för att arbeta mer aktivt med tobaksfrågan i skolor, kommuner och länder.

Som organisation arbetar vi för att begränsa tobakens plats i samhället. Eftersom 9 av 10 rökare börjar innan de fyller 18 år riktas våra insatser mot barn och unga. Skolan är en av de viktigaste arenorna för vårt arbete. Målgrupperna för kunskapsdagarna är elever, skolpersonal, personer som arbetar med frågan inom kommuner och länsstyrelser, samt organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Huvudsyftet med dagarna är att informera om våra projekt ”Tobaksfri skoltid” och ”Tobaksbarn” för att främja det tobaksförebyggande arbetet bland unga.

Kunskapsdagarna kommer innehålla allt från föredrag till paneldebatt och underhållning. De anordnas i olika regioner för att vara tillgängliga för så många som möjligt. Vi inleder med en dag i Stockholm i september och fortsätter sedan med dagar både söder- och norrut. Mer detaljerad information om dagarnas innehåll och inbjudan skickas ut senare i vår. Vi ser fram emot att träffa er där!

 

tobaksbarn logga