REPLIK: SNUS ÄR SNUS OM ÄN I GYLLNE DOSOR

Patrik använder alla härskartekniker han kan och likställer skadliga nikotinprodukter med glass och ahlgrens bilar. Nikotin är inget som behövs i människokroppen och i synnerhet inte i barns och ungdomars kroppar. Nikotin ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, allvarliga fosterskador, psykiska sjukdomar och ger även en förhöjd risk för andra beroenden som alkohol och andra droger. Att tobaksindustrin tillåts marknadsföra sina skadliga nikotinprodukter som ofarliga alternativ till godis är inget annat än ett svek mot våra barn och unga.

Patriks debattartikel bagatelliserar han det faktum att den svenska tobaksindustrin skapat en hel generation av nikotinister med sitt vita snus. Han ser inga problem med att kalla en produkt ”tobaksfri” trots att den är sprängfylld med nikotin framställt av tobak. Stiftelsen A Non Smoking Generation gör årligen en Novusundersökning av ungas attityder till tobak och här framgår tydligt att några av de främsta anledningarna till att börja med nya nikotinprodukter är att ”de verkar mindre farliga”.  Undersökningen visar också tydligt att kunskapen om nikotinets hälsorisker är låg och att bara 5 procent av allmänheten känner till att nikotinet i det vita snuset kommer från tobak.

I likhet med övriga representanter för den svenska tobaksindustrin vill Patrik gärna framställa snuset som en hälsoprodukt som räddar rökares liv, men pratar ogärna om alla de barn som just nu lockas in i ett skadligt nikotinberoende. Enligt CANs senaste undersökning hade fyra av tio tjejer i gymnasiet testat det vita snuset och 36 procent av dessa hade aldrig tidigare rökt eller snusat brunt. Det innebär att vi nu ser en helt ny generation nikotinberoende ungdomar och att det totala tobaksbruket just nu ökar i stället för att minska. Tobaksbolagens agenda är aldrig folkhälsan utan att få fler brukare av en produkt som skapar ohälsa och fyller Tobaksbolagens kassa.

Andra fakta som tobaksindustrin ogärna pratar om är hur alla former av tobak (även vitt snus) motverkar samtliga 17 globala hållbarhetsmål. Tobak framställs ofta med fattigdom och barnarbete som följd. Fattiga tobaksbönder snärjs i skuld och kontraktsslaveri som de inte klarar av att ta sig ur. Enorma mängder regnskog skövlas för att anlägga nya tobaksodlingar när marken utarmats av gifter och den näringskrävande tobaksplantan. Konsekvenserna på en hållbar utveckling är förödande och frågan är hur länge vi ska tillåta tobaksindustrin att göra miljardvinster på bekostnad av våra barns hälsa och en hållbar framtid.

Patrik, du kan linda in dina finurliga formuleringar och framföra dina inövade argument utan vetenskapliga fakta bäst du vill. Det hindrar inte att tobaksbolagens reklam är vilseledande.

Edit Künstlicher, PR-strateg och entreprenör

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Läs repliken i Dagens Industri här.

Bild lånad från DI.