Tobaksfrågan är en barnrättsfråga

Tobaksfria barn vuxnas ansvar

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och dess medlemsorganisationer driver under 2018 projektet Tobaksfria barn. Utgångspunkten är att barns rätt till tobaksfrihet är vuxnas ansvar. Detta ska uppmärksammas i ett seminarium i Almedalen den 3 juli.

9 av 10 rökare börjar innan de fyller 18 år. Vuxensamhället måste ta sitt ansvar för att skydda barn från tobakens skadeverkningar. I enlighet med barnkonventionen och tobakskonventionen måste vuxna se till att hemmet, skolan, attityder, normer och lagstiftning stödjer barn till tobaksfrihet.

Projektet Tobaksfria barn syftar till att öka medvetenhet och kunskap om kopplingen mellan barns rättigheter och tobaksfrågan, samt att barns rätt till en tobaksfri uppväxt är vuxnas ansvar. Arbetet drivs av projektledaren Lotta Jansson och representanter från Tobaksfaktas medlemsorganisationer. Projektet uppmärksammades första gången i en monter vid Folkhälsomyndighetens nationella tobakskonferens den 12-13 juni.

Nästa steg i projektet blir seminariet ”Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?”, som anordnas av Unga Drogförebyggare och Yrkesföreningar mot Tobak, i Almedalen tisdag 3 juli kl. 16.00. Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, är en av de som ska delta i panelsamtalet vid Barnrättstorget på S.t Hansgatan 21 i Visby.

Mer information om projektet och seminariet finns hos Tobaksfakta.