Vårseminarium om tobak- och narkotikaindustrin

Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, närvarade den 3 maj vid Uppsala universitet för att delta i U-FOLD:s seminarium om tobak- och narkotikaindustrin. Seminariets fokus var ungas nikotinkonsumtion samt förebyggande insatser.

Sedan 2011 anordnar U-FOLD seminarier vid Uppsala universitet, och i år handlade det om utmaningar kring tobaks- och annat drogbruk. Syftet var att belysa kopplingen mellan nikotinberoende och bruk av tyngre narkotika för att förbättra såväl förebyggande samt behandlande insatser. U-FOLD är ett nätverk som arbetar för att utveckla samhällets åtgärder mot olika typer av läkemedels- och drogberoenden.

Helen Stjerna talade om tobaksbruk bland unga och hur tobak riskerar bli en inkörsport till andra droger. Produktionen av nya nikotinprodukter, såsom e-cigaretter, bidrar dessutom till att tobaksbruket bland unga minskar i långsammare takt. För att förändra utvecklingen anser hon att ungdomarna behöver förses med ny information.

Helen lyfte fram: ”Vårt uppsökande arbete visar att det inte längre är effektivt att prata om svarta lungor och cancer, dels känner alla till det, dels vill inte dagens unga att andra ska berätta för dem hur de ska sköta sina kroppar. Däremot lystrar många när vi berättar om hur tobaksindustrin låter en halv miljon barn arbeta under slavliknande förhållanden, hur de skövlar skog och förstör miljön, vilket helt krockar med ungdomarnas övertygelse om vikten av att bidra till en hållbar värld.”

Läs mer om seminariet här.