Öppet brev: Förbjud all tobakssponsring inom Formel 1

20 oktober 2021
 / 
Öppet brev: Förbjud all tobakssponsring inom Formel 1

Vi är en av 17 ungdomsorganisationer, som arbetar för ungas rätt till tobaksfria liv runtom i världen, som har skrivit under och skickat ett öppet brev till presidenten av Federation Internationale de l’Automobile (FIA). Tillsammans uppmanar vi FIA att sätta stopp för tobakssponsring inom motorsporttävlingen Formel 1 (F1) – för att skydda tävlingens unga fans från skadlig tobaksreklam.

FIA – som det styrande organet av Formel 1 – har misslyckats med att sätta stopp för tobaksindustrins sponsring av McLarens och Ferraris F1-lag. Dessa sponsringsavtal möjliggör för tobaksindustrins varumärken och budskap att nå en global ung publik – oskyldiga åskådare, varav många utsätts för tobaksindustrins skadeverkningar i sina länder. Denna oönskade exponering måste få ett slut.

International Youth for Tobacco Control (IYTC) har skrivit och publicerat ett öppet brev till FIA, där de kräver agerande för att åtgärda detta problem. A Non Smoking Generation är den organisation som har undertecknat brevet från Sverige, tillsammans med undertecknare från Sydafrika, Mexiko, Belgien, Thailand, Kenya, Karibien, Indien, Brasilien, Indonesien, Bangladesh, Costa Rica, Pakistan, Filippinerna, Singapore och Vietnam.

Öppet brev till Federation Internationale de l’Automobile
Förbjud tobakssponsring inom Formel 1

(originalbrevet är på engelska och kan läsas längre ner)

Vi, unga för en tobaksfri generation, fördömer tobaksindustrins återkomst inom marknadsföring av sport genom sponsring av McLarens och Ferraris Formel 1-lag, och vi riktar oss till Federation Internationale de l’Automobile (FIA) som möjliggör den. Vi representerar länder där tävlingarna anordnas, länder som hotas av tobaksindustrin och länder där unga människor har tagit ställning emot tobak.

Efter decennier av påverkansarbete, och tillkomsten av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention för tobakskontroll, har ungdomar kunnat ta del av tobaksfri sport när världen började ta avstånd från tobaksreklam och sponsring. Till och med den olympiska kommittén åtog sig att göra de olympiska spelen tobaksfria.

FIA gjorde ett liknande åtagande (genom WHO) gentemot tobaksfri sport 2002, men trots det är Formel 1 i dagsläget den enda globala idrottstävlingen som fortfarande tillåter tobakssponsring.

Som det styrande organet av Formel 1 sätter FIA reglerna för vad som är tillåtet och inte. Att tillåta tobakssponsring är i slutändan ert beslut och bara ert beslut.

FIA:s försumlighet i denna fråga är nedslående, med hänsyn till att FIA har kännedom om varför tobaksföretag spenderar enorma summor på dessa sponsringsavtal – för att rekrytera nya kunder bland ungdomar.

Enligt en färsk rapport som lanserades av det globala nätverket STOP (global tobacco industry watchdog), är 61 % av nya Formel 1-fans under 35 år, och 36 % är under 25. Tobaksföretagen Philip Morris International (PMI) och British American Tobacco (BAT) uppskattas spendera 105 miljoner amerikanska dollar på Formel 1 under 2021.

Tidigare var det tobaksföretagens cigarettmärken som marknadsfördes under Formel 1-tävlingarna. Nu marknadsför PMI och BAT, som enligt rapporter har varit aggressiva i sin marknadsföring riktad till unga, deras alternativa tobaksprodukter och varumärken kring nya tobaksprodukter.

Tobak och sport hör inte ihop så länge vi utgör måltavlan för tobaksindustrin. Med hänsyn till att FIA vill främja vägsäkerhet för unga människor – i syfte att förebygga skador – är det motsägelsefullt att FIA samtidigt tillåter tobakssponsring som påverkar unga negativt.

Länder som har starka regleringar och tillräckliga resurser, såsom Australien och Frankrike, har lyckats utreda detta problem och krävde att tobaksföretagen avlägsnade sina loggor från tävlingar i dessa länder. Men istället för att agera ansvarsfullt genom att avsluta all tobakssponsring undvek FIA att agera och påstod att enskilda länder borde agera. Detta ignorerar sportens globala karaktär. Genom att tillåta att detta fortgår främjar FIA tobaksindustrins intressen och exploaterar länder som inte har resurser eller tid att hantera den globala räckvidden av tobakssponsrade tävlingar.

Förra året skrev över 100 representanter från 36 länder till FIA för att uppmana er att vidta åtgärder för att avsluta tobakssponsring inom sporten. Trots det har FIA inte agerat.

Ni har ett ansvar gentemot den unga generationen av Formel 1-fans. Vi uppmanar er att respektera vår rätt till tobaksfri sport. Agera nu och förbjud tobakssponsring inom Formel 1 omedelbart.

Tack

Bildkälla: STOP