Öppet brev: Stöd det nya EU-direktivet om tobak!

Öppet brev till Sveriges regering, riksdag och Sveriges ledamöter i Europaparlamentet:

Stöd det nya EU-direktivet om tobak!

Sverige har kommit långt i kampen mot rökningen. Det är inte länge sedan man kunde röka på restauranger, och för bara ännu lite längre sedan var tobaksreklam självklar. Idag är den starkt begränsad inom flera områden. Ni, Sveriges politiker, har varit viktiga för denna positiva utveckling. Ert och era företrädares agerande i tobaksfrågan har räddat liv.

Men kampen är långt ifrån över. Inom EU dör varje år 700 000 personer i förtid på grund av tobaken. I Sverige innebär det 6400 förtida dödsfall. Trots att allmänheten känner till tobakens skador, börjar 16 000 ungdomar att röka varje år. Minskat tobaksbruk är fortfarande den enskilt största påverkbara faktorn för att förbättra folkhälsan.

I år ska EU besluta om ett nytt tobaksproduktdirektiv, med syfte att minska antalet ungdomar som börjar röka eller snusa och att hjälpa den som redan har börjat, att sluta.

Direktivet innebär en ny möjlighet att vinna ännu en seger mot tobaken och att sätta folkhälsan först, för oss och för kommande generationer.

Det nya direktivet innehåller nämligen en rad viktiga reformer. Hälsovarningar som ska täcka minst 75 procent av cigarettpaketen. Ett stopp för vilseledande färger på paketen liksom parfymliknande förpackningar. Dödliga produkter ska inte packas in i guld och purpur. Stopp för alltför dominerande smaktillsatser som choklad, hallon och vanilj i tobaken som missleder främst barn och unga, till att tro att tobaken är mindre farlig. Och förslag på ny märkning för att förebygga smuggling.

Vi kämpar för att ungdomar inte ska börja röka eller snusa, vi vårdar tobakens offer, vi samlar in pengar till forskning, debatterar, informerar och utbildar. Vi anser, med vår gemensamma erfarenhet tagen i beaktelse, att direktivet är bra. Vi vet att det föreslagna åtgärderna fungerar.

När ni politiker i riksdag, regering och Europaparlament nu diskuterar en svensk linje i den här frågan, bör ni reflektera över hur varje steg hittills har åstadkommits genom viktiga och ibland även obekväma politiska beslut. Ingen framgång har varit gratis. Ingen meter har vunnits för att tobakindustrin har tagit ett steg åt sidan (även om ni ibland har tvingat dem att flytta på sig).

Ni har viktiga beslut att fatta. Beslut som kan påverka livslängden för tusentals personer i Sverige varje år. Vi hoppas att ni stödjer direktivet fullständigt och helthjärtat. Det är dags att vinna några meter till i kampen mot tobaken.

 

Vi har skrivit under:

Sveriges läkarförbund, Sveriges Tandhygenistförening, A Non Smoking Generation, Cancerfonden, Diabetesförbundet, Hjärt-lungfonden, Hjärt- och lungsjukas riksförbund, Sjukgymnasters Riksförbund, Nätverket mot cancer, Rökfri Operation, Riksförbundet SMART, IOGT-NTO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganistion, Prostatacancerförbundet, Mun-och halscancerförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, SMART Ungdom, Svenska läkaresällskapet, Tobaksfakta, Ungdomens Nykterhetsförbund, Ung Cancer, Unga Allergiker, Yrkesföreningar Mot Tobak, Riksförbundet VISIR, Tobakspreventiva Nätverket Landsting och Regioner, Mag-och Tarmförbundet, Sveriges Tandläkareförbund, Tobaksfri Duo, Carpa, Gynsam

Nedan finns länk till öppna brevet i PDF.