Över 100 organisationer kräver förbud mot marknadsföring av vitt snus i sociala medier

28 oktober 2021
 / 
Över 100 organisationer kräver förbud mot marknadsföring av vitt snus i sociala medier

Över 100 organisationer, däribland The Campaign For Tobacco-Free Kids, uppmanar Instagram, TikTok, Facebook och Twitter att omedelbart förbjuda marknadsföring av vitt snus, inklusive betald marknadsföring av influencers. I ett öppet brev vädjar organisationerna till företagens VD:ar att uppdatera plattformarnas reklampolicyer för att skydda deras miljontals unga användare.

”We are calling on you all to prohibit the marketing of non-pharmaceutical oral nicotine products on your platforms – comprehensively updating existing policies to add these addictive and largely unregulated products to paid marketing and influencer marketing prohibitions on tobacco products and e-cigarettes.”

Över 100 organisationer som arbetar för att minska tobaksbruket och dess förödande konsekvenser har skickat ett öppet brev till VD:arna på Instagram, TikTok, Facebook och Twitter – för att uppmana dem att sätta stopp för marknadsföringen av vitt snus (nikotinportioner) på deras plattformar.

Brevet beskriver bland annat hur företag som British American Tobacco (BAT) använder sociala medier för att marknadsföra det beroendeframkallande vita snuset till miljontals unga sociala medie-användare runtom i världen. Reklamen förmedlas ofta via unga populära influencers som utför olika idrottsaktiviteter och framställer produkten som en del av en hälsosam och aktiv livsstil. Influencers erbjuder rabattkoder och använder hashtags, för att marknadsföra BAT:s nikotinprodukt Velo, med en uppskattad potentiell räckvidd på 530 miljoner människor, varav över 40 procent är yngre än 24.

Plattformarnas befintliga marknadsföringspolicyer innehåller inget uttalat förbud mot marknadsföring av vitt snus, och brevet uppmärksammar varför företagen omedelbart måste uppdatera sina policyer gällande tobaksreklam för att hindra tobaksföretag från att nå ut med sin reklam för vitt snus till unga.

  • Nikotin är beroendeframkallande och orsakar allvarliga hälsorisker.
  • Marknadsföringskampanjer för vitt snus riktar sig till ungdomar och innehåller vilseledande information.
  • Marknadsföringskampanjer för vitt snus uppmuntrar till användning av produkten i kombination med användning av andra tobaks- och nikotinprodukter, vilka är förbjudna att marknadsföra på alla sociala medie-plattformar.
  • Många regeringar runtom i världen som försöker skydda unga, och minska nikotinberoende, reglerar vitt snus.

I maj 2019 uppmanade över 125 organisationer sociala medie-företag att sätta stopp för all tobaksreklam som förmedlas via influencers. Sedan dess har plattformarnas policyer uppdaterats, men ännu omfattas inte marknadsföringen av vitt snus. I dagsläget är Snapchat den enda plattformen som tydligt förbjuder all reklam för tobaks- och nikotinprodukter i sin officiella policy.

Vår senaste Novusrapport visar att en av fem svenska ungdomar ofta ser reklam för tobaks- och nikotinprodukter, och cirka fyra av tio unga uppger att ”förekommer i populärkultur (såsom sociala medier)” kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter.

Vill du hjälpa oss att skydda unga från alla former av tobaksreklam? Stöd vårt arbete här.