Överläkare: “Att sluta röka vid cancerbehandling ger bättre prognos”

Patienter som slutar röka vid cancerbehandling har många vinster att hämta både vad gäller chansen till fler levnadsår och bättre livskvalitet. För att uppnå målet om ett Rökfritt Sverige 2025  måste Sveriges tobaksavvänjning förstärkas och framförallt krävs utökade insatser för att förebygga tobaksbruk bland unga, såsom en höjd åldersgräns för tobaksköp. Det skriver fyra överläkare i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Utdrag ur artikeln:

Rökavvänjning är sannolikt sjukvårdens mest kostnadseffektiva behandling – för en ringa summa kan livskvaliteten förbättras, livet förlängas och de stegrande läkemedelskostnaderna bromsas. Det finns dock en sak som överträffar detta – att skydda dagens unga från debut i rökning.

Rökfritt Sverige 2025 är en vision om att skapa ett rökfritt Sverige. Första steget är att andelen dagligrökare i alla befolkningsgrupper ska vara mindre än fem procent senast år 2025. Det kommer inte av sig självt, det behövs politiskt mod, beslut och lagstiftning. Vi föreslår höjd åldersgräns för cigaretter – en produkt som tar livet av hälften av sina konsumenter. Gränsen borde vara samma som för alkohol, 20 år. Rökfri skoltid, höjd tobaksskatt, fler rökfria miljöer, förbud mot att kasta fimpar är exempel på andra angelägna reformer.

Thomas Björk-Eriksson, Universitetssjukhusöverläkare, adj professor, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum Väst (RCC Väst)

Karin Mellgren, Universitetssjukhusöverläkare, adj professor, verksamhetschef för Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jan Nyman, Universitetssjukhusöverläkare, docent och ordförande i svenska planeringsgruppen för lungcancer

Matz Larsson, Universitetssjukhusöverläkare, Universitetssjukhuset Örebro, docent, Lunds Universitet/Rökstoppsprojektet

Läs hela artikeln här.