Överläkare debatterar för barns rätt till god hälsa och en tobaksfri uppväxt

2 juni 2020
 / 
Överläkare debatterar för barns rätt till god hälsa och en tobaksfri uppväxt

Årligen dör åtta miljoner av tobaksindustrins kunder och industrin utvecklar därför ständigt nya strategier för att rekrytera en ny generation tobaksbrukare. I samband med Tobaksfria dagen 2020 debatterar Matz Larsson, överläkare vid Örebros universitetssjukhus, och Anette Danesjö-Gustavsson, projektledare för Tobacco Endgame i Örebro län, för de åtgärder som krävs för att skydda alla barns rätt till god hälsa och en tobaksfri uppväxt.

Debattörerna uppmärksammar de många och vilseledande strategier som tobaksindustrin använder för att locka barn och ungdomar in i ett skadligt nikotinberoende, såsom marknadsföring av nya produkter som ”mindre skadliga”.

”För att minska barn och ungas tobaksbruk behövs därför övergripande insatser som handlar om att minska tobakens plats i samhället. Kunskap om vad som står i tobakslagen och andra dokument styr det tobaksförebyggande arbetet. Både WHO:s Tobakskonvention och FN:s Barnkonvention utgår ifrån att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och en tobaksfri uppväxt.”

De betonar även vilka specifika åtgärder som de anser nödvändiga för att Sverige ska leva upp till de internationella konventionerna och främja barns rättigheter och hälsa, såsom fler tobaksfria miljöer, tobaksfri skoltid, exponeringsförbud för tobak i butik, neutrala tobaksförpackningar, höjd åldersgräns och höjd tobaksskatt.

Läs hela debattartikeln i NA.