P3 Nyheter: Influencers lockar unga till att snusa

Vitt snus marknadsförs via influencers i sociala medier, vilket har fått kritik för att bidra till ökad snusanvändning bland ungdomar. Produkten innehåller nikotin men marknadsförs som tobaksfri, och omfattas i dagsläget inte av förbudet mot tobaksreklam. Det rapporterar P3 Nyheter som har intervjuat representanter från A Non Smoking Generation, Konsumentverket och Folkhälsomyndigheten.

Enligt A Non Smoking Generations senaste Novusundersökningar ökade andelen unga i 14-18 års ålder som uppgav att de har testat vitt snus från sju till 19 procent mellan 2019 och 2020. Helen Stjerna, organisationens generalsekreterare, förklarar att ökningen med stor sannolikhet beror på all den reklam som riktas mot samt tilltalar unga.

– Det vi ser är ju hur tobaksindustrin systematiskt anlitar artister och influencers att marknadsföra de här nya produkterna i sina kanaler där man har en hög andel unga människor i sin publik, så det är ju väldigt problematiskt.

Josefin Holmberg från Konsumentverket berättar att marknadsföringen av snus på sociala medier även har fått reaktioner från privatpersoner.

– Vi ser ju en del anmälningar som kommer in där konsumenter ifrågasätter om det här får marknadsföras.

Marknadsföringen av det vita snuset bryter i dagsläget inte mot tobakslagen eftersom företagen hävdar att produkten inte innehåller tobak – trots att den innehåller nikotin som framställs av tobak. Josefin Holmberg fortsätter:

– Tyvärr så är det så regleringen ser ut idag, det finns ingen specifik reglering som de här produkterna faller inom.

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat syftar till att undersöka hur nya produkter, såsom det vita snuset, ska regleras. Josefin Jonsson, på tobakspreventiva enheten hos Folkhälsomyndigheten, tycker att utredningen borde ha gjorts tidigare.

– Man har lättare att fastna i nikotinberoende medan man är ung, när kroppen växer och hjärnan växer, så det är olyckligt att det inte finns någon reglering.

Lyssna på ett kort inslag här.

Lyssna på ett längre inslag här (efter ca 6,40 minuter).