På plats

Almedalen är i fullgång och gårdagen hade fullt fokus på tobak. Seminariumen var Lärares attityder och vanor till tobak, Tobakskonventioner, CANs nya siffror på skolungdomars drogvanor och exponeringsförbud för tobak. Mycket information och intressanta diskussioner!

Följ mina aktiviteter i almedalen på: elin_nsg