Parul Sharma: ”Philip Morris uppköp av Swedish Match hotar hälsa och miljö”

I november 2022 blev det klart att Philip Morris, ett av världens största tobaksbolag, har köpt upp Swedish Match. Vår ambassadör Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsexpert, menar att uppköpet förstärker behovet av insatser för att bekämpa tobaksindustrins förödande konsekvenser för människor och miljö.  

Enligt Philip Morris syftar uppköpet av Swedish Match till att öka försäljningen av bolagens alla tobaks- och nikotinprodukter. Samtidigt påstår bolagen att de gemensamt vill arbeta för en tobaksfri värld genom att sälja ”mindre skadliga” alternativ till cigaretter. I en artikel hos Svenska Tandsköterskeförbundet förklarar människorättsjuristen Parul Sharma, som också är ambassadör för A Non Smoking Generation, hur detta uppköp i själva verket är ett hot mot både människors hälsa och miljön.

– Philip Morris har fått stark kritik för köpta forskningsrapporter och vinklade slutsatser i frågor som rör tobakens och nikotinets skadeverkningar samt snedvridna slutsatser om hur tobaksindustrin gynnar ekonomin och BNP i vissa länder.

-Vi behöver fortsätta att sprida information om alla negativa konsekvenser som tobaksindustrin för med sig, dess påverkan på människors hälsa och liv och dess enorma miljöpåverkan med avskogning, utarmning av jordar och biologisk mångfald, säger Parul Sharma till Tobaksfakta.

Med anledning av detta uppköp vill Parul Sharma, och A Non Smoking Generation, uppmana till starkare åtgärder för att motarbeta tobaksindustrins negativa effekter på hälsa, miljö och mänskliga rättigheter.

Vill du hjälpa oss i kampen mot tobaksindustrin? Stöd vårt arbete här.