Passiv rökning hotar ungas hälsa världen över

Exponering för passiv rökning utgör fortsatt ett stort hot mot ungas hälsa runtom i världen. Det visar en ny studie som har analyserat globala trender i exponering för passiv rökning bland ungdomar mellan 1999 och 2018. Resultaten visar att passiv rökning i hemmet har minskat i många länder, medan förekomsten har varit oförändrad eller ökat på offentliga platser.

Den som utsätts för passiv rökning drabbas av liknande hälsorisker som den som röker. En ny studie, som har publicerats i The Lancet, har undersökt global förekomst och trender i exponering för passiv rökning bland ungdomar.

Studien baseras på data från ”the Global Youth Tobacco Survey” som är en nationellt representativ undersökning som genomförs i skolor bland unga i 12-16 års ålder världen över. Data från 142 länder och regioner som hade genomfört denna undersökning mellan 2010 och 2018, bestående av 711 366 deltagare, användes för att analysera förekomsten av passiv rökning. Data från 131 länder och regioner som hade genomfört två eller fler undersökningar mellan 1999 och 2018, bestående av 1 405 458 deltagare, användes sedan för att analysera trender i exponeringen för passiv rökning.

Resultaten visar att förekomsten av passiv rökning har minskat i 57 av 131 länder (43,5 %) mellan 1999 och 2018, varit oförändrad i 27 länder (20,6 %) och ökat i 47 länder (30,5 %). Den passiva rökningen i hemmet har minskat i 86 länder (65,6 %), men har varit oförändrad på offentliga platser i 46 länder (35,1 %) och ökat på offentliga platser i 40 länder (30,5 %).

Studieresultaten framhäver betydelsen av att stärka och utöka policyer för rökfria miljöer, särskilt på offentliga platser.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk och passiv rökning? Stöd oss här.