Passiv rökning minskar i Europa

11 mars 2019
 / 
Passiv rökning minskar i Europa

Allt färre personer utsätts för passiv rökning i flera europeiska länder. Det visar en internationell studie som omfattar 26 städer under en 20-årsperiod. Uppsala är en av städerna där lägst andel personer utsätts för passiv rökning.

En internationell studie, som publicerats i tidskriften Respiratory Research, visar att passiv rökning har minskat. Resultaten baseras på intervjuer med drygt 3000 icke-rökare i 26 städer i Europa och Australien. Intervjuerna med frågor om passiv rökning och luftvägsproblem genomfördes vid tre tillfällen under en 20-årsperiod från 1990 till 2011.

Andelen personer som uppgav att de utsätts för passiv rökning sjönk från i genomsnitt 38,7 till 7,1 procent mellan den första till den tredje intervjun. Uppsala och Melbourne hade lägst andel ”passiva rökare”. I Uppsala sjönk andelen från 18 till 1,4 procent under studieperioden.

Läs mer om undersökningen här.