Passiv rökning orsakar svåra andningsproblem och skolfrånvaro bland unga

school-953123_960_720

En ny studie visar att passiv rökning är en anledning till att unga är frånvarande från skolan på grund av sjukdom. Att exponeras för passiv rökning under endast en timme ökar risken för andningsproblem, hosta och svårigheter med träning.

Studien som gjordes vid University of Cincinnati i Ohio fokuserade på 7,300 icke-rökare mellan 12 och 17 år utan astma. Centrala resultat:

  • Det är stor sannolikhet att ungdomar som bor med en rökare har andningsproblem och svårt att träna.
  • De som utsätts för mer än en timme av passiv rökning hade 1,5 gånger högre risk för frånvaro från skolan på grund av sjukdom.
  • Det var 3,5 gånger mer troligt att de som utsätts för passiv rökning hade besökt en akutmottagning under de senaste 12 månaderna.

Risken att drabbas av lungcancer eller hjärtattack ökar med 20-30 % för icke-rökare som utsätts för passiv rökning. För att skydda ungdomar från att utveckla hälsoproblem orsakade av passiv rökning arbetar forskarna för att lagstiftare i USA ska förbjuda rökning på allmänna platser.

Läs mer om studien i Daily Mail.