Pensionsbolaget Alecta tar ställning mot investeringar i tobak

17 juni 2020
 / 
Pensionsbolaget Alecta tar ställning mot investeringar i tobak

Tjänstepensionsbolaget Alecta har tagit ett beslut om att inte investera i tobak och kommersiella spelbolag. Bolagets ambition är att göra ansvarsfulla och långsiktigt hållbara investeringar i företag som främjar  mänskliga rättigheter.

Alecta har tidigare tagit ställning mot investeringar i vapen och kol, och nu i juni publiceras ett ställningstagande kring beslutet att inte heller investera i tobak eller kommersiella spelbolag. Syftet är att tydliggöra bolagets syn på ansvarsfulla investeringar och skapa långsiktigt hållbart samt växande pensionskapital för deras kunder.

Inför beslut om nya investeringar genomförs en analys av företagens arbete med mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och miljö.

Läs mer om Alectas ställningstagande och investeringsmodell här.