Personalutbildning i Tullinge

Igår var Hanna och Madeleine i Tullinge och höll en personalutbildning för lärare, fritidsgårdspersonal och skolsköterskor. En inspirerande förmiddag för att bygga upp kunskapen hur skolan och fritiden kan jobb tobaksförebyggande.

Gruppen var väldigt engagerad och många bra diskussioner blev det. Dock saknade de stöd från ”högre makter” och menade på att det är svårt att få ett bra och genuint arbete i tobaksfrågan när varken politiker eller rektorer med på tåget.

Ett tydligt engagemang uppifrån och ut i hela organisationen är viktigt för att nå långt och implementera ett långsiktigt arbete. Men alla kan vi göra skillnad på något vis. Med en gemensam styrka kan vi också arbeta och engagera uppåt i organisationen.