Personer med SLE som röker dubblerar risken för hjärtinfarkt

Rökare som lider av den kroniska, autoimmuna sjukdomen Systemisk lupus erythematosus (SLE) löper dubbelt så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med icke-rökande patienter. De rökare som har en speciell genvariant löper tredubblad risk. Det visar en ny studie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. 

Sjukdomen SLE kan drabba i stort sett alla organ i kroppen, allt ifrån hud och leder till hjärta, njurar och det centrala nervsystemet. Vilka organ som drabbas varierar mellan individer. Njurinflammation var en vanlig orsak till tidig död bland SLE-patienter för några decennier sedan, men detta har minskat på grund av förbättrad vård av de patienter som utvecklar njurproblem. Då samma minskning inte har skett bland patienter som drabbas av hjärt-kärlsjukdom gjordes en studie för att undersöka riskfaktorer och möjliggöra förebyggande insatser.

Forskarna vet att riskfaktorer såsom rökning, högt blodtryck och fysisk inaktivitet har betydelse både i normalbefolkningen och bland SLE-patienter, men dessa faktorer kan inte på egen hand förklara varför SLE-patienter löper så pass mycket större risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Forskning pågår nu för att utveckla nya markörer som kan hjälpa till att förutse vilka patienter som är i riskzon för att drabbas av hjärtkärlsjukdom.

I den aktuella studien har rökningens betydelse studerats i relation till de problem som SLE-patienter kan drabbas av, såsom hjärtkärlsjukdom. Forskarna har också studerat om någon av de gener som ökar risken för SLE även förvärrar rökningens effekter. Resultaten visar att rökande SLE-patienter har dubbelt så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med icke-rökande patienter, samt att en viss genvariant innebär att rökning leder till en tredubblad risk.

Vill du hjälpa oss att förebygga rökning och dess allvarliga hälsorisker? Stöd oss här.

Studien har publicerats i Annals of the Rheumatic Diseases.

Källa: pressmeddelande från Akademiska sjukhuset