Poddavsnitt med engagerade Emilia Hagesäter

ANDT-samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad har startat podcasten SANDT, som handlar om: spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. I samtal med sakkunniga gäster och andra aktörer försöker Stefan sprida kunskap om dessa ämnen med fokus på det förebyggande arbetet. I det femte avsnittet Tobaksfria veckan och annat tobak snack gästas podden av 19-åriga Emilia Hagesäter som vill sprida kunskap om nya perspektiv på tobak och påverka ungdomar att inte börja använda tobak. 

I avsnitt nummer fem av podcasten SANDT gästas Stefan av unga Emilia Hagesäter som har mycket kunskap och stort engagemang i tobaksfrågan. Emilias engagemang startade i samband med att hon deltog i ett projekt i Skåne 2018 som gick ut på att ungdomar fick sommarjobba med att förebygga tobaksbruk bland yngre elever i deras kommuner. Inför jobbet fick hon en utbildning av A Non Smoking Generation som informerade om att tobak inte endast är en fråga om individens hälsa, utan även om global hållbar utveckling. I poddavsnittet lyfter hon betydelsen av att sprida kunskapen om hur tobaksindustrin orsakar omfattande hållbarhetsproblem, såsom barnarbete och miljöförstöring.

Emilia berättar att hon tycker att skolan borde informera mer ingående om tobak ur olika perspektiv. Hon betonar att de förebyggande insatserna är av stor vikt eftersom de flesta tobaksbrukare börjar i tonåren, och eftersom det är lättare att inte börja med tobak än att sluta. Hon tror att det är extra viktigt att lyfta hållbarhetsaspekterna av tobak för att ge ungdomar starka argument för att avstå tobak. I avsnittet uppmärksammar hon också att även de nya produkterna som marknadsförs som ”tobaksfria”, såsom vitt snus, framställs av tobak och medför samma allvarliga hållbarhetsproblem.

Ta del av podcasten här.