A Non Smoking Generation i SANDT-podden

25 januari 2023
 / 
A Non Smoking Generation i SANDT-podden

Vår generalsekreterare Helen Stjerna gästade nyligen podcasten SANDT! för att sprida viktig kunskap om tobaksbruket bland unga, dess skadliga effekter och tobaksindustrins strategier för att locka ungdomar in i nikotinberoende.

Genom samtalet med samordnaren Stefan Åberg berättar Helen Stjerna om A Non Smoking Generations historia, vad vi arbetar med idag, resultat från våra årliga Novus-undersökningar av ungas attityder till tobak, tobaksindustrins vilseledande marknadsföring, brister i Sveriges tobakspolitik, och såklart tobakens samt nikotinets alla hälso- och hållbarhetsproblem.

Lyssna på avsnittet här.

Om SANDT-podden

SANDT är en podcast som diskuterar ämnena Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Samordnaren Stefan Åberg från Helsingborg stad samtalar med sakkunniga gäster och andra aktörer som tycker till. Syftet med podcasten är att sprida kunskap där fokus är på det förebyggande arbetet.