Positiv framställning av tobaksbruk i populära TV-serier

14 september 2022
 / 
Positiv framställning av tobaksbruk i populära TV-serier

Tobaksanvändning är vanligt förekommande i TV-serier som visas på globala streamingtjänster, och framställs ofta som något positivt i serier som har bedömts lämpliga för en ung publik. Det visar en ny analys av förekomsten och porträtteringen av tobaksbruk i de mest populära TV-serierna i tio låg- och medelinkomstländer under år 2019.

Tidigare studier indikerar att vilseledande porträttering av tobaksbruk i TV och via filmstjärnor har en stark påverkan på ungdomar och deras attityder till tobaksbruk. En forskargrupp vid University of Bath i Storbritannien har genomfört en ny analys av hur ofta och på vilket sätt som tobaksbruk förekommer i TV-serier som streamas via de globala streamingtjänsterna Netflix, Amazon Prime och Hulu. Analysen är baserad på de TV-serier som var mest streamade i tio låg- och medelinkomstländer under 2019.

Resultatet visar att tobaksbruk förekom minst en gång i en stor majoritet av alla serier (13 av 18 = 72 procent). 45 procent av tobaksinnehållet återfanns i serier som bedömdes lämpliga för unga under 18 år. Nästan alla karaktärer som använde tobak var huvudpersoner, och nästan hälften av allt tobaksbruk hade en positiv tonalitet genom att framställas som roligt, coolt eller sexigt.

Analysen visar att tobaksbruk förekom i många olika genrer och material på alla tre streamingtjänster, och att förekomsten var utbredd oavsett innehåll, produktionsplats, språk eller åldersranking. Forskarna uppmärksammar att detta är särskilt oroväckande med anledning av att många ungdomar i låg- och medelinkomstländer har sämre tillgång till information om tobakens hälsorisker. I kombination med ländernas varierande reglering av tobaksreklam riskerar normaliseringen av tobaksbruk i media och populärkultur att bidra till att öka tobaksbruket och ojämlikhet i hälsa globalt.

Forskarna menar att granskning av framställningen av tobaksbruk i populärkultur kan ha betydelse för hantering och reglering av olika former av tobaksreklam, och uppmanar globala streamingtjänster samt liknande plattformar att inkludera hälsovarningar, anti-tobaksbudskap och åldersranking 18+ för allt material som innehåller direkt eller indirekt tobaksbruk eller tobaksreklam. De efterlyser också internationella riktlinjer kring reglering av nya och kommande medieformer, för att motverka de positiva budskapen kring tobak samt minska dess skadliga påverkan på ungas hälsa.

Anser du att alla unga har rätt att skyddas mot skadlig exponering för tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.

Källa: University of Bath