PR-expert kritiserar reklamen för vitt snus i sociala medier

26 april 2022
 / 
PR-expert kritiserar reklamen för vitt snus i sociala medier

Allt fler ungdomar använder vitt snus – som marknadsförs via influencers och kändisar med en stor andel minderåriga följare i sociala medier. I Aftonbladet riktar PR-experten Edit Künstlicher kritik mot både företagen och influencers för att marknadsföra det vita snuset ”skamlöst mot unga”, och menar att politikerna har misslyckats med att stoppa det.

De senaste åren har reklamen för vitt snus i sociala medier ökat. Samtidigt har produkten blivit alltmer populär bland unga – som exponeras för annonser och reklaminlägg via influencers som framställer det vita snuset som ett naturligt inslag i deras vardag och trendiga livsstil. I en artikel i Aftonbladet uppmärksammar PR-experten Edit Künstlicher, som driver PR-byrån EditK och agenturen Influencers Agency, att denna marknadsföring av vitt snus har varit framgångsrik och genererat förödande effekter i form av ökat snusande bland ungdomar. Tydliga exempel på denna reklam återfinns i vår senaste rapport om hur tobak porträtteras i media, som bland annat visar att tre tobaksföretag har marknadsfört vitt snus på Instagram i samarbete med minst 34 influencers till ett uppskattat värde av 11,8 miljoner kronor.

Edit Künstlicher riktar kritik mot tobaksföretagen för att utnyttja reklamsamarbeten med kända profiler, såsom artister och komiker, för att nå ut till en ung målgrupp, och upprörs över att influencers väljer att tjäna pengar på att marknadsföra en produkt som gör att andra människor kan fastna i ett skadligt beroende. Forskning visar att nikotin inte bara är beroendeframkallande utan också ökar risken för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Edit lyfter också att svenska politiker har misslyckats med att stoppa företagens strategier för att rekrytera nya kunder bland ungdomar.

I dagsläget finns ingen reglering av vitt snus, som hindrar unga från att köpa eller förbjuder reklamen i sociala medier, men snart kan detta ändras. Regeringen har föreslagit en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som bland annat innehåller en 18-årsgräns, krav på varningstexter, och reglering av marknadsföringen – som inte får riktas till, eller porträttera, ungdomar under 25 år. Det huvudsakliga syftet är att stärka skyddet av barn och unga.

Vill du som PR-experten Edit Künstlicher, och A Non Smoking Generation, sätta stopp för tobaksföretagens reklam i sociala medier? Se hur du kan bidra här.