Pressmeddelande: Parul Sharma ny ambassadör för A Non Smoking Generation

En ny Novusrapport visar att en stor del av allmänheten saknar kunskap om hur tobak hotar mänskliga rättigheter och en global hållbar utveckling. Nu inleds ett samarbete mellan organisationen A Non Smoking Generation och Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsprofil, för att höja kunskapsnivån och främja politiska åtgärder som begränsar tobaksindustrins verksamhet. Det går vi ut med i ett pressmeddelande genom Via TT.

A Non Smoking Generations nya rapport Den nya generationen nikotinister, baserad på en Novusundersökning av ungas attityder till tobak, visar på stora kunskapsluckor bland allmänheten vad gäller tobakens hållbarhetsproblem. Knappt en av tre vuxna i 18-79 års ålder känner till att barnarbete förekommer frekvent på tobaksodlingar, och endast en av tio vet att tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning. Den flerfaldigt prisade människorättsjuristen och opinionsbildaren Parul Sharma möter denna okunskap i sitt arbete dagligen och väljer nu att stärka sitt engagemang i tobaksfrågan genom att bli ambassadör för A Non Smoking Generation.

– Tobaksindustrin i dess helhet går i rak kollision med minst hälften av FN:s utvecklingsmål inom såväl social som miljömässig hållbarhet och i produktionskedjan växer skuldslaveri och barnarbete. Jag har sett skadorna med egna ögon de senaste 20 åren. Vi behöver fler som informerar om detta för att rädda nya generationer från att fastna i tobakens livsfara på så många plan, säger Parul Sharma.

Flertalet nya nationella undersökningar visar att tobaksbruket ökar snabbt bland svenska ungdomar, framför allt bruket av nya så kallat ”tobaksfria” nikotinprodukter. Enligt Novusrapporten vet endast fem procent av vuxna, och åtta procent av unga, att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak och orsakar samma hållbarhetsproblem som traditionella tobaksprodukter.

Trots den låga kunskapsnivån finns en stark opinion för tobakspreventiva åtgärder och starkare tobakslagar bland allmänheten. Enligt Novusrapporten är en stark majoritet positiv till en lag om tobaksfri skoltid, höjda tobaksskatter, och ett totalförbud mot tobaksköp för framtida generationer. Endast en av tio tycker att det är okej för exempelvis influencers och PR-byråer att samarbeta med tobaksföretag.

– Vi är så tacksamma för att Parul vill hjälpa oss att lyfta denna viktiga fråga bland både allmänhet samt svenska politiker, och främja mer omfattande åtgärder för alla barns rätt till god hälsa och en hållbar framtid, säger Helen Stjerna.

Läs hela pressmeddelandet här.

A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som arbetar för att färre barn och unga ska börja använda tobak. För att stödja vår verksamhet, Swisha ditt bidrag till 123 90 1979 5 eller klicka här för att se andra sätt som du kan bidra på.