Problem med rökning på flera av Stockholms gymnasieskolor

2018 fick mer än en tredjedel av Stockholms gymnasieskolor anmärkningar för problem med rökning. Vid årets uppföljande granskning visade det sig att problemen kvarstår på flera skolor.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolans område. Vid en inspektion förra året upptäcktes problem med rökning på 31 av 81 gymnasieskolor i Stockholm. Rökning bland elever och personal, fimpar, askkoppar och särskilda platser för rökning inom skolans område är exempel på de problem som fanns. 50 av gymnasieskolorna som inspekterades skyltade om att det var rökförbud på skolan.

När Miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde en uppföljande inspektion 2019 på 28 av de 31 skolorna som fick anmärkningar 2018 upptäckte de att flera skolor har problem ännu. 15 av skolorna hade fortfarande anmärkningar som behöver följas upp ytterligare.

Tidningen Mitt i Stockholm intervjuade kommunpolitikern Lotta Edholm (L), som sitter i skolborgarrådet i Stockholm, om problemen. Hon framhävde att askkoppar och liknande som uppmuntrar till rökning ska tas bort och att kommunen ska fortsätta med tillsyn samt uppföljning så att skolorna vidtar nödvändiga åtgärder för minska rökningen.

Läs mer här.