Rapport: Tobaksindustrins miljöpåverkan

Organisationen VISIR (Vi Som Inte Röker) har tagit fram en ny rapport som baseras på en forskningssammanställning om tobaksindustrins miljöpåverkan. 

Tobaksindustrins konsekvenser för miljö och klimat är omfattande. Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar enorma mängder vatten. Tobaksindustrin avverkar ständigt ny skog, vilket bidrar till klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald. De som odlar tobak förgiftas av nikotin och bekämpningsmedel. Produktionen bidrar till kemiska avfall och giftiga luftföroreningar. Dessutom är fimpar det vanligaste plastskräpet som slängs i naturen. Nedan följer några fakta som presenteras i rapporten:

  • Varje år avverkas cirka 200 000 hektar skog på grund av tobaksindustrin. Det motsvarar 1,7 % av den globala avskogningen.
  • Cirka 11,4 miljoner ton trä avverkas varje år för att torka tobaksbladen.
  • Tobaksindustrins totala klimatpåverkan (avskogning, energi och transporter) motsvarar 0,37 procent av världens totala klimatpåverkan. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges klimatpåverkan, som motsvarar cirka 0,2 procent.
  • Tobaksindustrins totala förbrukning av vatten är cirka 22,2 miljoner kubikmeter per år. Det innebär att det krävs 3,7 liter vatten per cigarett.
  • Varje år slängs cirka 4500 miljarder fimpar på marken runtom i världen. Plasten i dessa fimpar väger sammanlagt 688 miljoner kilo.

Utdrag ur rapporten:

Att bredda perspektivet från att enbart handla om hälsa är angeläget för att öka det politiska trycket i frågan om att uppnå ett tobaksfritt samhälle. Argument som att var och en äger rätt att bestämma över sin egen hälsa, eller att snus är ett hälsosammare alternativ till rökning, förlorar kraft när tobaksindustrins totala miljöeffekter sätts i fokus, snarare än rökningens hälsoeffekter. 

Ladda ner och läs hela rapporten här.