Hur tobak porträtteras i media 2021

Betald tobaksreklam i sociala medier har ökat drastiskt under 2021. En ny analys som har genomförts av Meltwater, på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att tre tobaksföretag har marknadsfört vitt snus på Instagram i samarbete med minst 34 influencers till ett uppskattat värde av 11,8 miljoner kronor. Samtidigt visar färsk nationell statistik att allt fler ungdomar använder snus och nya nikotinprodukter.

För fjärde året i rad har A Non Smoking Generation lanserat en rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en analys som har genomförts av Meltwater. Rapporten visar att reklam för vitt snus via influencers i sociala medier har ökat markant under 2021, och att nya varumärken har lanserats samt fått stor exponering sedan föregående år. Varumärkena Lyft, Loop och Volt har marknadsförts via 181 Instagram-inlägg i samarbete med 34 influencers till ett uppskattat värde av minst 11,8 miljoner kronor och en räckvidd på 4,3 miljoner. Analysen 2020 omfattade Lyft, Zyn och Nordic Spirit, som då hade publicerat 65 inlägg i samarbete med 13 influencers till ett uppskattat värde av 2,3 miljoner kronor och en räckvidd på 1,5 miljoner. 

– Det är tydligt hur tobaksindustrin når ut till helt nya målgrupper som varken rökt eller snusat tidigare. Dessa nya produkter blir en inkörsport till ett nikotinberoende och innebär att tobaksbruket bland unga ökar i stället för att minska, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Utöver tobaksreklamen i sociala medier belyser rapporten hur tobak porträtterades i redaktionella medier under första halvåret 2021. Likt tidigare år har tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen fått stor medieexponering. Cirka 23 procent av artiklarna där tobak var huvudämnet handlade om ekonomi, jämfört med cirka 0,8 procent av artiklarna som berörde tobakens effekter på miljö och hållbarhet.

– Det är problematiskt att tobak framställs som en viktig del av samhällsekonomin, när tobaksindustrins affärer i själva verket bygger på att locka barn in i ett skadligt beroende som leder till omfattande samhällskostnader och hotar en hållbar utveckling, säger Helen Stjerna.

Under våren 2022 ska regeringen presentera en förnyad ANDTS-strategi (strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin, samt spel om pengar) och en proposition för reglering av nya nikotinprodukter. Propositionen ska behandlas i riksdagen före sommaren.

– För att vända den negativa trenden med ökande tobaksbruk bland unga krävs politiska åtgärder för att stoppa tobaksindustrins reklam. Inför stundande tobakspolitiska beslut uppmanar vi samtliga riksdagsledamöter att ta sitt ansvar och rösta för ungas hälsa och en hållbar framtid, säger Helen Stjerna.