Äntligen färdiga förslag på hårdare regler för nya nikotinprodukter!

1 april 2022
 / 
Äntligen färdiga förslag på hårdare regler för nya nikotinprodukter!

31 mars 2022 publicerade regeringen propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter, som innehåller förslag till reglering av produkter såsom vitt snus. Regeringen vill bland annat förbjuda smaktillsatser i e-vätskor, införa 18-års gräns för köp av tobaksfria nikotinprodukter, och begränsa marknadsföringen. A Non Smoking Generation uppmanar nu riksdagen att rösta igenom dessa förslag som syftar till att stärka skyddet av barn och unga.

– Det behövs hårdare regler för nya nikotinprodukter. Nu lägger regeringen fram en rad förslag som stärker skyddet för barn och unga från produkter som kan vara beroendeframkallande. Det handlar bland annat om hårdare regler för vitt snus, smakförbud av e-vätskor och att marknadsföring inte får riktas till barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från Socialdepartementet. 

Regeringens nya proposition innehåller förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, som exempelvis reglerar produkternas innehåll, utformning, märkning och marknadsföring. Förpackningarna ska förses med en innehållsdeklaration och får inte utformas för att likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt. Marknadsföringen ska innehålla en tydlig hälsovarning, får inte uppmana till köp eller riktas till ungdomar under 25 år. Kommersiell reklam för tobaksfria nikotinprodukter får inte heller sändas på TV eller i radio.

Lagförslaget innehåller också införandet av en åldersgräns på 18 år för köp av dessa produkter. Försäljare av tobaksfria nikotinprodukter måste lämna in en anmälan till kommunen, kontrollera åldern på deras kunder, och tydligt informera om åldersgränsen på försäljningsstället.

Regeringen vill även förbjuda smaksättningar i vätskor som används i e-cigaretter, i syfte att hindra barn och unga från att vilja testa nikotinprodukter. Smaksättningarna riskerar att framställa produkterna som mindre skadliga och kan bli en inkörsport till nikotinberoende. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022, med undantag för regler som kräver en viss övergångsperiod för berörda aktörer. Delar av förslagen föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2023 och den 1 januari 2024.

A Non Smoking Generation har länge efterlyst en stark och sammanhållen reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter, och även om vi hade önskat en ännu mer omfattande proposition uppmanar vi nu riksdagen att rösta ja till dessa förslag så att svenska barn och ungdomar äntligen får ett bättre skydd mot skadliga nikotinprodukter.

Vill du stödja vårt arbete för tobaksfria barn? Se hur du kan engagera dig här.