Fler rökfria miljöer för fler rökfria ungdomar

Regeringens nya tobaksproposition innehåller viktiga steg mot att skapa en tobaksfri norm som skyddar våra barn och unga. Det blir otillåtet att röka i fler offentliga miljöer, så som på uteserveringar, idrottsplatser, busshållplatser och lekplatser.

Rökförbudet på fler offentliga platser kommer nu också omfatta e-cigaretter och njutningsmedel som motsvarar rökning men inte innehåller tobak, enligt uppgifter från DN. Fler rökfria miljöer underlättar för de som vill sluta med tobak. Sedan införandet av rökförbud på alla Sveriges serveringsställen 2005 har rökningen halverats bland den vuxna befolkningen.

Cirka 80 procent av ungdomar i åldrarna 14-18 år anser att ”kompisars påverkan” och ”vilja att passa in” är de främsta orsakerna till att unga börjar med tobak, enligt en Novus-undersökning från 2017 som undersökte ungas attityder till rökning. Detta visar på behovet av åtgärder som främjar en tobaksfri norm. Rökfria miljöer är nödvändigt för att skydda barn och unga från att utsättas för negativt grupptryck och smittas av tobak.

Lagrådsremissen om den nya tobakslagen innehåller, förutom det utvidgade rökförbudet, även införandet av en tillståndsplikt för handel med tobaksvaror samt begränsad marknadsföring. Lagen väntas gälla från och med 2019. Läs mer här.