Regeringen sviker Sveriges unga i tobaksfrågan

Idag skriver generalsekreterarna från A Non Smoking Generation, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden om regeringens svek mot Sveriges unga i tobaksfrågan. Regeringens kommande tobaksproposition innehåller med största sannolikhet inte ett förslag om att införa exponeringsförbud. Detta trots att åtgärden visats vara effektiv för att skydda barn och unga från tobaksindustrins marknadsföring.

Majoriteten av svenska folket anser att tobaksprodukterna ska förvaras dolt i butiker. Exponeringsförbud för tobaksprodukter är en åtgärd med stark vetenskaplig grund som förespråkas av WHO. I de 20 länder som redan infört exponeringsförbud har tobaksbruket minskat med mer än 7 procent per år efter att förbudet införts. Det är också tydligt att ju mer barn och unga exponeras för tobaksprodukter desto större är risken att de senare börjar använda dem.

Varje år börjar fler än 16 000 unga personer att röka i Sverige. Sammanlagt röker en fjärdedel av Sveriges unga. 9 av 10 rökare börjar redan som barn. För att nå regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025 kan tobaksprodukter inte få visas öppet och säljas i butiker bredvid godis och andra produkter som riktar sig till barn.

Läs hela opinionstexten i Dagens Samhälle.