Regeringen sviker unga: sänker skatten på konventionellt snus

I samband med budgetpropositionen föreslår regeringen att höja skatten på cigaretter och rulltobak med nio procent samtidigt som skatten på brunt snus sänks med 20 procent. Det uppmärksammar SvD Näringsliv. Anledningen bakom förslaget sägs vara att skydda folkhälsan från cigaretters hälsoskador, men samtidigt förblir vitt snus och e-cigaretter enbart beskattade med en minimal nikotinskatt. I ett TV4-inslag motsätter sig A Non Smoking Generations generalsekreterare, Helen Stjerna, propositionen och förklarar att förslaget snarare innebär att fler unga kommer att börja snusa. Helen menar att en höjd tobaksskatt på samtliga tobaksprodukter är avgörande för en tobaksfri framtid, något som WHO tidigare uppmärksammat då skattehöjning av tobaksprodukter visat sig vara två till tre gånger så effektiv på unga jämfört med äldre.

En höjd tobaksskatt är avgörande för att slagkraftigt minska tobaksbruket bland unga på en global nivå, det lyfter World Health Organization (WHO) . Skattehöjningen av tobaksprodukter beräknas vara två till tre gånger så effektiva på unga jämfört med äldre, eftersom produkten blir dyrare. Det leder till att färre unga värvas in i ett livslångt tobaksbruk, vilket innebär färre tobaksbrukare på lång sikt eftersom nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren.

I anknytning till budgetpropositionen för 2024 har regeringen presenterat en ny beskattning av cigaretter, rulltobak och brunt snus. I förslaget ska skatten för cigaretter och rulltobak höjas med nio procent, vilket motsvarar cirka fyra kronor mer per cigarettpaket- något som är i enlighet med WHOs rekommendationer. Samtidigt föreslår regeringen en skattesänkning av det bruna snuset med 20 procent, vilket motsvarar cirka tre kronor per dosa. Skattesänkningen av snuset är något som A Non Smoking Generations generalsekreterare, Helen Stjerna, i ett nyhetsinslag på TV4 anser är förödande:

– Det är en katastrof. Vi behöver hjälpa människor att sluta snusa, inte fler som snusar. Det här förslaget innebär ju att fler unga kommer börja snusa och utsätta sig själva för alla de skaderisker som snus faktiskt innebär, säger Helen Stjerna.

Trots att forskning gång på gång visar att snus är livsfarligt, väljer regeringen att sänka skatten. Regeringens argument för en bättre folkhälsa brister även när vitt snus och e-cigaretter bortprioriteras i förslaget om en ändrad tobaksskatt. Dessa produkter fortsätter enbart beskattas med en minimal nikotinskatt trots att nikotinet i produkterna kommer från samma skadliga tobaksplanta och tobaksindustri. Nya nikotinprodukter har redan värvat alarmerande många barn och unga in i nikotinberoenden, och med denna skattesänkning riskerar produkterna mer nu än någonsin att fungera som inkörsport till konventionellt snus. En höjd tobaksskatt på samtliga tobaksprodukter är avgörande för en tobaksfri framtid.

Vill du skydda barn och unga från att värvas in i tobaks/nikotinbruk? Stöd vårt arbete här!