Regeringen vill inkludera nya nikotinprodukter i ny ANDTS-strategi

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen om att förnya och bredda den nationella strategin för att minska användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Utgångspunkterna i den nya strategin är att förebygga spelberoende, eliminera dödsfall relaterade till läkemedels- och narkotikabruk, och till A Non Smoking Generations stora glädje – minska användningen av nya nikotinprodukter.

Sedan 2011 när Sverige införde en ANDT-strategi har det primära syftet varit att skydda barn och unga från eget eller andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Regeringens förslag om att förnya strategin för åren 2021-2025 är inget undantag men breddas nu till att även omfatta spel om pengar och lägger större vikt vid narkotikaprevention. Dessutom föreslår regeringen att tobak ska omdefinieras till tobaks- och nikotinprodukter, eftersom det nu finns flera olika nikotinprodukter som ännu inte omfattas av samma skyddande regelverk som tobaksprodukter. Ett viktigt mål i den nya strategin är att minska bruket av nikotinprodukter.

De senaste åren har en rad olika nya nikotinprodukter introducerats på marknaden och ofta marknadsförs de som tobaksfria. Trots att produkterna innehåller samma aktiva beroendeframkallande substans som övriga tobaksprodukter regleras de i dagsläget inte i samma skyddslagstiftning. Regeringen anser därför att det är nödvändigt att utvidga ANDTS-strategin till att även omfatta dessa produkter – i syfte att skydda barn och unga från nikotinberoende. Det skriver socialminister Lena Hallengren (S), Kristina Nilsson (S) och Nicklas Attefjord (MP), i en debattartikel i DN i samband med att regeringen överlämnar propositionen till riksdagen.

Läs mer här.