Regeringen vill stärka skyddet av barn och unga genom hårdare regler för nya nikotinprodukter

25 februari 2022
 / 
Regeringen vill stärka skyddet av barn och unga genom hårdare regler för nya nikotinprodukter

Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss som innehåller flera förslag på hårdare regler för nya nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter. Bland förslagen finns ålderskrav, produktmärkning, förbud mot smaktillsatser i e-vätskor, och reglerad marknadsföring. A Non Smoking Generation välkomnar den kommande regleringen – som vi har efterlyst länge, men anser samtidigt att förslagen lämnar mer att önska för att optimera skyddet av barn och unga.

Torsdag den 24 februari publicerades lagrådsremissen ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” på regeringskansliets hemsida. En lagrådsremiss är ett förslag till ny lagstiftning som regeringen överlämnar till Lagrådet för granskning, innan regeringen lämnar en färdig proposition till riksdagen.

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att skydda barn och unga mot de skadliga effekterna av tobaks- och nikotinprodukter. Regeringen föreslår stärkt reglering inom tre huvudsakliga områden.

En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Regeringen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som exempelvis reglerar produkternas innehåll, utformning, märkning och marknadsföring. Marknadsföringen ska innehålla en tydlig hälsovarning och får inte riktas till ungdomar under 25 år. Regeringen vill även införa en åldersgräns på 18 år för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar åldern på deras kunder.

Tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Utöver en helt ny lag innehåller lagrådsremissen även förslag på ändringar i befintlig lag om tobak och liknande produkter, samt även i marknadsföringslagen. Syftet är att förtydliga regleringen kring marknadsföring och sponsring av tobak, samt säkerställa att de stämmer överens med EU-direktiv. 

Smakförbud för e-vätskor 

Regeringen vill förbjuda smaksättningar i vätskor som används i e-cigaretter, i syfte att hindra barn och unga från att vilja testa nikotinprodukter. Smaksättningarna riskerar att framställa produkterna som mindre skadliga och kan bli en inkörsport till nikotinberoende. 

A Non Smoking Generations synpunkter på förslagen 

Sedan e-cigaretter och vitt snus lanserades på marknaden för flera år sedan har vi efterlyst en stark och sammanhållen reglering av dessa produkter – likt traditionella tobaksprodukter – för att skydda barn och unga. Vi välkomnar därför regeringens nya förslag, men önskar att de hade kommit tidigare och att de hade varit ännu modigare.

Det är glädjande att förslagen innefattar en åldersgräns för inköp av dessa produkter, ett förbud mot smaktillsatser i e-vätskor, och begränsad marknadsföring. Vi hoppas att dessa regler kan vända trenden med ökande tobaksbruk bland unga genom att minska både tillgängligheten till nikotinprodukter och ungas efterfrågan.

Det är dock oroväckande att marknadsföringsreglerna är vagt formulerade. Vi hade önskat ett totalförbud mot all tobaksreklam, inklusive ett uttalat förbud mot att marknadsföra tobaks- och nikotinprodukter i sociala medier. Vi saknar också tydliga riktlinjer kring hur reglerna ska kontrolleras och efterlevas.

Utifrån resultat i våra årliga Novusundersökningar vet vi att tilltalande smaksättningar kan vara en orsak till att unga testar nya nikotinprodukter, och vi är därför besvikna över att det föreslagna smakförbudet inte också omfattar det vita snuset.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar? Se hur du kan engagera dig här. 

Regeringen föreslår att de nya lagarna och ändringar i befintliga lagar ska träda i kraft den 1 augusti 2022, med undantag för regler som kräver en viss övergångsperiod för berörda aktörer. Delar av förslagen föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2023 och den 1 januari 2024.