Regeringens rökridåer granskade av Kalla fakta

Igår sände Tv4 säsongens första kalla fakta – Regeringens rökridåer. I programmet visar man hur tobaksindustrin allierar sig med våra folkvalda politiker.

2005 ratificerade Sverige Tobakskonventionen, förutom att man skriver under och lovar att bedriva ett aktivt tobaksförebyggande arbete, skriver man under på att folkhälsopolitiken inte ska få influeras av tobaksindustrin. En ordagrann redogörelse går att hitta i artikel 5.3.

Majoriteten av alla som börjar röka gör så innan 18 års ålder. Tobaksindustrin är så klart ständigt i behov av nya kunder. Barn och unga är alltså en viktig målgrupp.

Tobaksindustrin är inte vilken industri som helst. De säljer produkter som tar död på varannan användare. Tobak är ingen produkt som man kan bruka hälsosamt på något vis. Tobaksindustrin har också genom åren strategiskt ljugit om hälsokonsekvenser och marknadsföringsstrategier samt arbetat hårt för att förhala regleringar av dessa farliga produkter. Därför är det idag den enda industrin som omfattas av en FN-konvention som Tobakskonventionen artikel 5.3.

Med anledning av detta är det både beklagligt och obehagligt att våra folkvalda, trots att Sverige skrivit under tobakskonventionen, väljer att samarbeta med tobaksindustrin. Det kan inte vara upp till varje enskild politiker att välja om denne vill följa en konvention Sverige skrivit under eller inte. Sverige har skrivit under många konventioner, Barnkonventionen och Konventionen om mänskliga rättigheter är två kända. Hur skulle vi ställa oss till om våra folkvalda väljer att inte följa dem?

Som väljare och en del av Sveriges befolkning förväntar jag mig att våra folkvalda följer konvention som vi lovat att följa, det gäller oavsett om det är Barnkonventionen, konventionen om mänskliga rättigheter eller Tobakskonventionen.

Missade programmet så kan du via länken nedan se hela avsnittet samt läsa kompletterande kommentarer från barn- och äldreministern Maria Larsson samt från Philip Morris Sverige VD Karl Stenberg.