Regeringsförslag: tobaksskräp ska ge böter för konsumenten och avgift för producenten

Att slänga cigarettfimpar eller portionssnus i naturen ska leda till böter och tobaksproducenter ska förses med en nedskräpningsavgift. Det föreslår regeringens utredning i syfte att minska nedskräpningen och implementera EU:s direktiv om engångsplast.

Utifrån EU:s plastdirektiv från 2019 presenterar nu regeringen en rad förslag för att minska nedskräpning och miljöpåverkan av plast i Sverige. Utredningen som ligger till grund för förslagen har delvis utgått från en veckas skräpmätning som resulterade i 35 miljoner artiklar, varav bland annat 22 miljoner fimpar och 4,8 miljoner portionssnus.

Regeringen föreslår:

Att slänga enstaka föremål, såsom fimpar och snus, ska resultera i bötfällning. Tidigare har dessa mindre föremål varit undantagna nedskräpningsboten, men nu föreslår utredningen att det undantaget ska tas bort. När regeringen presenterade förslagen uppmärksammade Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister, att cigarettfimpar resulterar i 108 ton plast i naturen varje år. Hon betonar att det är viktigt att signalera omfattningen av problemet.

Producenter av engångsmaterial ska förses med en nedskräpningsavgift. Avgiften baseras på hur stor andel av nedskräpningen som produktkategorin står för. Tobaksproducenter blir således skyldiga att betala 12,4 öre för varje fimp och 3,9 öre för varje portionssnus. Intäkterna kommer gå till kommunerna för att finansiera arbetet med att städa upp skräp i naturen.

Tobaksproducenter blir ansvariga för insamlingssystem för fimpar. Tobaksproducenter får ansvar att sätta upp och finansiera askkoppar i allmänna miljöer för att minska nedskräpningen.

Ytterligare förslag för att minska fossila råvaror och miljöfarliga utsläpp:

  • Restauranger och caféer ska bli skyldiga att erbjuda matlådor och muggar som kan återanvändas, för att minska förbrukningen av engångsartiklar.
  • Från 2024 får restauranger och snabbmatsställen endast erbjuda muggar som innehåller mindre än tio procent plast.
  • Nya plastprodukter måste vara återvinningsbara. Senast år 2030 måste förpackningar innehålla minst 30 procent återvunnen plast.

Läs mer i DN och hos SVT Nyheter.