Reglering av e-cigaretter och HTP-produkter i Vietnam

Experter från hälsoministeriet och WHO i Vietnam varnar för riskerna med e-cigaretter och heated tobacco products (HTP-produkter), och uppmärksammar att de marknadsförs riktat till ungdomar. De granskar och efterlyser nu åtgärder för att för att förbjuda import, tillverkning och användning av dessa produkter i landet.

Flera studier visar att e-cigaretter och HTP-produkter kan vara lika skadliga som traditionella cigaretter. Det uppmärksammar chefen för den juridiska avdelningen av Vietnams hälsoministerium i tidningen Vietnam Net. En rapport från hälsoministeriet visar att användningen av e-cigaretter i landet har ökat under de senaste åren. Experter från ministeriet varnar för att tillverkare och försäljare av e-cigaretter och HTP-produkter använder strategier för att locka ungdomar, exempelvis marknadsföring i sociala medier, låga priser, produktdesign och smaktillsatser.

För att attrahera rökare marknadsförs de nya produkterna även som mindre farliga jämfört med traditionella cigaretter och som ett stöd för att sluta röka, men hälsoexperterna betonar att rökningen i landet inte minskar i samma takt som tidigare. Produkterna riskerar snarare att fånga en ny generation i beroende, och rökare riskerar snarare att börja använda fler skadliga produkter istället för att sluta. De hänvisar även till Världshälsoorganisationen (WHO) som inte rekommenderar e-cigaretter som en metod för att sluta röka.

En expert från WHO i Vietnam förklarar att nikotinet som finns i både cigaretter, e-cigaretter och HTP-produkter medför allvarliga hälsorisker för rökare samt passiva rökare. Nikotin skadar hjärnans funktioner och försämrar minne samt koncentrationsförmåga.

Hälsoministeriet gör nu en översyn av åtgärder för att reglera e-cigaretter och HTP-produkter, och har bland annat ombett regeringen att vidta åtgärder för att förbjuda import, tillverkning och användning av dessa produkter i Vietnam. I samverkan med ministeriet för information och kommunikation genomförs även en granskning för att sätta stopp för marknadsföringen av produkterna i sociala nätverk.

Läs mer här.