Reklam för e-cigg på sociala medier undkommer lagen

27 mars 2023
 / 
Reklam för e-cigg på sociala medier undkommer lagen

Enligt lag är det förbjudet att att marknadsföra e-cigaretter och e-vätskor med nikotin på internet, med försäljningssajter som enda undantag. Trots det förekommer stora mängder reklam för e-cigg i sociala medier där användaren uppmanas att klicka sig vidare till återförsäljaren. En genomgång av SVT Örebro visar att många företag kringgår lagen genom att marknadsföra deras sortiment av nikotinfria e-cigaretter, som är i princip helt oreglerade.

E-cigaretter och e-vätskor som innehåller nikotin får inte marknadsföras på internet och sociala medier. Det fastslogs i en dom från Patent- och marknadsdomstolen i oktober 2022, där ett företag straffades med vite efter att ha delat bilder på e-vätskor tillsammans med frukt och godis.

Nu visar en granskning av SVT Örebro att sådan reklam fortfarande förekommer i stor utsträckning på sociala medier. Företagen som ligger bakom marknadsföringen hänvisar till att produkterna som visas upp tillhör deras nikotinfria sortiment, och således inte omfattas av lagstiftningen som reglerar e-cigaretter med nikotin.

Konsumentverket noterar också den utbredda marknadsföringen av e-cigaretter i sociala medier, och menar att den behöver utredas. Det är dock utmanande för myndigheten att upptäcka reklamen i god tid, och att bedöma vad som klassas som tillåten produktinformation och vad som är otillåten marknadsföring.

Detta är ännu ett bevis för att befintlig tobakslagstiftning har alldeles för många gråzoner, som möjliggör för tobaksindustrin att kringgå regler och försvårar för myndigheter att se till att reglerna upprätthålls.

A Non Smoking Generation efterlyser en tydligare lagstiftning som totalförbjuder all reklam där tobaksindustrin står som avsändare. Vill du också sätta stopp för tobaksindustrins strategier? Stöd vårt arbete här.