Rekordmånga slutar röka i Storbritannien på grund av Covid-19

Över en miljon människor har slutat röka i Storbritannien sedan coronapandemin startade. Det visar en enkätundersökning som genomförts på uppdrag av organisationen Action on Smoking and Health (ASH). Samtidigt visar en annan studie, från University College London (UCL), att andelen personer som har slutat röka under 2020 är den högsta på över ett decennium.   

ASH, en folkhälsoorganisation som arbetar för att eliminera tobaksbrukets skadeverkningar, har tagit initiativ till en undersökning där ett representativt urval på 10 000 personer har fått svara på frågor om deras rökvanor. Resultaten användes för att uppskatta det totala antalet personer som har slutat röka i Storbritannien efter coronapandemin. Undersökningen indikerar att över en miljon människor har slutat röka, och 41 procent av tillfrågade personer som hade slutat röka under de senaste fyra månaderna uppgav att det var ett resultat av covid-19.

Sedan 2007 genomför UCL en studie där de frågar 1000 personer i månaden om deras rökvanor. Studien visar att fler rökare har valt att sluta 2020 än något tidigare år sedan studien startade. Från januari till juni 2020 uppgav 7,6 procent av rökarna att de har slutat, vilket är den största andelen på över ett decennium. I genomsnitt har 5,9 procent av rökarna som deltagit i studien tidigare år uppgett att de har slutat.

Ungefär sju miljoner människor var rökare i Storbritannien 2019. ASH ska nu lansera en sluta röka-kampanj för att nå ut till människor i områden med hög andel rökare.

Läs mer hos BBC.