Reportageserie om barnarbetet inom tobaksindustrin

Tobaksindustrin omsätter mångmiljardbelopp genom utnyttjande av utsatta samhällsgrupper och barnarbete runtom i världen. Tidningen Global har gjort en reportageserie som granskar tobaksindustrins verksamhet och dess grova brott mot mänskliga rättigheter – historiskt och idag.

Artikeln En rykande amerikansk mardröm granskar tobaksindustrins historia i USA och uppmärksammar avsaknaden av arbetarrättigheter inom jordbrukssektorn, däribland tobaksodling. Löneslaveri och dåliga villkor på tobaksplantage i USA och andra tobaksodlande länder tvingar föräldrar att ta hjälp av sina barn i arbetet, och i USA är det skadliga barnarbetet i viss utsträckning lagligt än idag. Global citerar bland annat människorättsorganisationen Human Rights Watch som har dokumenterat barnarbetet i de amerikanska delstaterna North Carolina, Kentucky, Virginia och Tennessee.

”Barn som jobbar på tobaksplantagerna i USA exponeras för nikotin, giftiga bekämpningsmedel och andra faror. Barntobaksarbetare jobbar ofta mellan 50 och 60 timmar i extrem hetta, använder farliga verktyg och maskiner, står för tunga lyft och lastningar och klättrar in i ladugårdar som är flera våningar höga och riskerar allvarliga skador och fall”

Artikeln Från plantagen till dosan uppmärksammar en av tobaksindustrins välkända strategier för att avleda fokus från deras ohållbara affärer – sponsring av forskning som kan vilseleda kring tobakens skadlighet och gynna deras intressen. Under pågående pandemi har industrin exempelvis finansierat studier som hävdar att rökning och nikotin kan skydda mot Covid-19. Samtidigt har stängda samhällen och skolor försvårat barns utbildning och kampen för att eliminera barnarbete, såsom inom tobaksindustrin.

Samtliga 187 medlemmar i den Internationella arbetsorganisationen (ILO) har ratificerat konvention 182 – att eliminera hälsofarligt barnarbete. Trots det fortgår barnarbetet inom tobaksindustrin i många länder oavsett samhällsskick och ekonomiska förutsättningar. I en intervju berättade Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, om tobaksbruket i Sverige och betonade att allt snus (även det som kallas ”tobaksfritt” men innehåller nikotin) härstammar från tobaksodlingar där tvångs- och barnarbete förekommer.

Utdrag ur artikeln:

– Vi vet att Swedish Match köper tobak från länder som har stora problem med barnarbete och eftersom tobaken samlas och säljs på tobaksbörser finns ingen ursprungsmärkning eller garanti för hur den är framställd, säger hon.

Tobaksindustrin går – menar hon – samman och pressar priser så hårt att odlare inte har någon chans att betala tillbaka lån eller anställa vuxna arbetare med tillräcklig skyddsutrustning.

– Varje industri måste stå till svars för hur deras produkter framställs. Tobaksindustrin borde inte vara något undantag, säger Helen Stjerna.

Stöd oss i kampen mot tobaksindustrins oetiska metoder här.

Läs mer om barnarbetet inom tobaksindustrin hos tidningen Global.