Riksdagen: Ja till hårdare reglering av nya nikotinprodukter men nej till smakförbud

22 juni 2022
 / 
Riksdagen: Ja till hårdare reglering av nya nikotinprodukter men nej till smakförbud

Under våren 2022 presenterade regeringen en proposition för hårdare reglering av nya nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter. Bland förslagen fanns ålderskrav, begränsad marknadsföring, och förbud mot smaktillsatser i e-vätskor. Riksdagen har nu röstat ja till majoriteten av förslagen men motsatte sig förbudet mot smaker i e-cigaretter.

Den 31 mars föreslog regeringen en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som exempelvis reglerar produkternas innehåll, utformning, märkning och marknadsföring. Marknadsföringen ska innehålla en tydlig hälsovarning och får inte riktas till ungdomar under 25 år. Regeringen vill även införa 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar åldern på deras kunder. Vid omröstningen den 21 juni röstade riksdagen ja till dessa regler, som huvudsakligen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022.

I syfte att skydda barn och unga från att börja ville regeringen även förbjuda smaksättningar i vätskor som används i e-cigaretter. Trots att smakerna riskerar att framställa produkterna som mindre skadliga, och kan bli en inkörsport till nikotinberoende, röstade en majoritet i riksdagen nej till detta förslag, med hänvisning till behov av ett bättre kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet.

A Non Smoking Generation är besvikna över beslutet att fortsatt tillåta smaker i e-cigaretter, som i nuläget lockar allt fler unga in i nikotinberoende. Särskilt då forskningsläget tydligt visar att produkterna medför flertalet allvarliga hälsorisker, och att smaktillsatserna är en bidragande orsak till att ungdomar testar.

Vi välkomnar dock den efterlängtade regleringen av vitt snus, vars popularitet bland unga har ökat drastiskt de senaste åren. Vi ser också positivt på riksdagens uppmaning till regeringen att se över möjligheten att göra det straffbart att ge eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till minderåriga.

Vill du se starkare reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter? Stöd vårt arbete här.

Läs mer om riksdagens beslut här.