Risk för ökat tobaksbruk på grund av Covid-19

5 mars 2021
 / 
Risk för ökat tobaksbruk på grund av Covid-19

Ångest, oro, tristess och oregelbundna rutiner i samband med Covid-19-lockdown kan leda till ökad tobaks- och nikotinanvändning. Det visar en ny studie som genomfördes mellan april och maj 2020 i USA.

En ny studie från Columbia University’s Mailman School of Public Health, som publicerats i International Journal of Drug Policy, visar att restriktioner och nedstängningar till följd av Covid-19 skapar ökad stress och oro, vilket i sin tur riskerar att leda till ökat tobaksbruk.

Mellan april och maj 2020 intervjuades vuxna från olika delar av USA som röker och/eller använder e-cigaretter. Under denna period befann sig 90 procent av den amerikanska befolkningen i någon form av ”lockdown”. När intervjuerna genomfördes var alla deltagare isolerade i hemmet.

Nästan alla deltagare uppgav att de upplevde ökad stress relaterat till pandemin, kopplat till exempelvis rädsla för viruset, osäkerhet kring jobb, och mentala påfrestningar av isolering. Dessa faktorer beskrevs som den främsta orsaken till ökad tobaks- eller nikotinanvändning.

Minskad tobaks- och nikotinanvändning var mindre vanligt, men förekom bland ”sociala” tobaksanvändare som på grund av isoleringen inte kunde interagera med andra människor.

Studien visar också att vissa deltagare som både rökte och använde e-cigaretter ökade deras konsumtion av cigaretter under denna period, då de var mer lättillgängliga.

Utifrån studieresultaten föreslår forskarna:

  • utökade resurser och stöd till tobaksavvänjning
  • införande av rökförbud i hemmet för att skydda familjemedlemmar
  • förbättrad tillgång till nikotinläkemedel

Läs mer här.