Rökare löper ökad risk för hjärnblödning

Rökning ökar risken för att drabbas av en ovanlig form av hjärnblödning, särskilt bland kvinnor. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.

Subaraknodialblödning en allvarlig form av hjärnblödning som har varit svår att studera eftersom den är så pass ovanlig. Kunskapen om sjukdomens orsaker och risker är därför begränsad, men nu har forskare från bland annat Uppsala universitet kunnat dra statistiska slutsatser utifrån en stor befolkningsstudie. Den nya studien fastställer att risken att drabbas av sjukdomen är 45 procent större bland kvinnor än bland män. Sjukdomen drabbar cirka 9 män av 100 000 och 14 kvinnor av 100 000.

Studien visar också att rökning ökar risken att insjukna, särskilt bland kvinnor. Risken för kvinnliga rökare ökade med 200 procent och risken för manliga rökare ökade med 62 procent. Andra faktorer som också var förknippade med ökad risk var högt blodtryck och lägre utbildningsnivå.

Forskarna tror att denna nya kunskap om riskfaktorer kan förbättra sjukvårdens förebyggande arbete. Läs mer här.