Rökare löper ökad risk för psykos

psykos

Ungdomar som röker mycket och ofta riskerar i större utsträckning att drabbas av psykos senare i livet. Risken ökar också om ungdomar börja röka före 13 års ålder, enligt ny forskning från Finland.

Unga som röker minst 10 cigaretter om dagen löper ökad risk för psykos. Detta visar Jouko Miettunens forskargrupp i en ny studie som baserats på material från över 9000 individer i norra Finland. Forskningen bekräftar sambandet mellan riklig rökning och risken för psykos även vid kontroll av andra faktorer, så som tidigare problem med psykos, föräldrarnas psykiska hälsa och eventuella missbruksproblem, samt användning av alkohol och narkotika.

Att börja röka i tidig ålder visades också vara en faktor som ökar risken för att drabbas av psykos. Studiens resultat framhäver betydelsen av förebyggande arbete för att hindra ungdomar från att börja röka, eftersom det med stor sannolikhet främjar deras framtida psykiska hälsa. Läs mer om studien här.