Rökförbud under arbetstid i Danmark – även vid hemarbete

16 oktober 2020
 / 
Rökförbud under arbetstid i Danmark – även vid hemarbete

I 50 av Danmarks 98 kommuner är det förbjudet att röka under arbetstid och ytterligare fem kommuner planerar att införa samma regler 2021. I Gentofte kommun gäller rökförbud under arbetstid även vid hemarbete. Det rapporterar Expressen.

Allt fler danska kommuner inför rökfri arbetstid för deras anställda. I Gentofte kommun, som ligger norr om Köpenhamn, gäller rökförbud både inomhus, utomhus, i hemmet och vid transport mellan arbetsplatser. Kommunen har fått motta viss kritik om att rökförbud vid hemarbete gör intrång i privatlivet. Helene Rasmussen, chef för kommunens socialförvaltning, har bemött kritiken genom att betona att syftet inte är att kontrollera de anställdas privatliv, utan endast att upprätthålla förbudet under den tid som anställda arbetar åt kommunen. Hon hänvisar även till det faktum att rökningen är lika skadlig oavsett vart den utförs.

Läs mer i Expressen.