Rökfri arbetstid i Hörby kommun

6 september 2019
 / 
Rökfri arbetstid i Hörby kommun

Kommunfullmäktige i Hörby kommun har antagit en ny policy för rökfri arbetstid. Syftet är att minska sjukfrånvaron och främja hälsan bland både brukare samt kommunens personal.

Hörby kommuns nya policy om rökfri arbetstid innebär att kommunens anställda inte får röka under arbetstid, pauser eller måltidsuppehåll. Rökning är endast tillåtet på raster som inte räknas som arbetstid och då utanför kommunens lokaler. Policyn gäller även e-cigaretter. Förhoppningen är att minska antalet sjukdagar och skydda både brukare samt anställda från att utsättas för passiv rökning.

Förbudet börjar gälla den 1 september. Genom företagshälsovård och erbjudande av gratis nikotinplåster samt nikotintuggummin ska kommunen samtidigt stödja rökare som vill sluta. Reaktionerna gentemot policyn har varit positiva.

Läs mer här.