Rökfri arbetstid i Lidköpings kommun

21 november 2019
 / 
Rökfri arbetstid i Lidköpings kommun

Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun har beslutat att införa rökfri arbetstid. För att främja hälsan hos både medarbetare och brukare blir arbetstiden rökfri för alla kommunens anställda från och med 1 april 2020.

Lidköpings kommun strävar efter att vara en hälsofrämjande och attraktiv arbetsgivare. 1 april 2020 blir därför all arbetstid för kommunens medarbetare rökfri. Den enda tiden som undantas från rökförbudet är raster som inte räknas till arbetstiden, såsom lunchraster.

Läs mer på lidkoping.se.