Rökfria miljöer för barn och unga

sandladefasoner820x384

FHI har under en tid haft i uppdrag att utreda fler möjliga rökfria utomhusmiljöer. Underlaget skulle vara färdigt i december i år men nu har processen försenats och kommer inte att presenteras förens i oktober 2014, nästan ett helt år försenat.

Att Sverige fortfarande inte har fler rökfriautomhusmiljöer än skolgårdar är inte okej. Vi vet hur farlig den passiva tobaksröken är och ändå utsätts barn, unga och vuxna ofrivilligt för denna rök. Att lekplatser inte är rökfria år 2013 är #sandlådefasoner och att det inte kommer att hända något på 1,5 år är än mer oroväckande. Världen fortsätter att springa om Sverige, och våra politiker och ansvariga fortsätter att leva på gamla meriter.

Skriv på för fler rökfria miljöer och var med och påverka utredningen du också! Gå in på www.sandlådefasoner.se via länken nedan och gör din röst hörd!