Rökfria studentbostäder i Lund

30 maj 2019
 / 
Rökfria studentbostäder i Lund

AF bostäder inför rökförbud i studentbostäder i Lund. Från maj blir det rökfritt inomhus både i gemensamma utrymmen och i studenternas egna bostäder.

För att förbättra sitt hållbarhetsarbete väljer AF Bostäder i Lund att införa rökfria studentbostadsområden. Företaget vill främja både medarbetarnas och studenternas hälsa och ta ansvar för allas rätt att slippa utsättas för tobaksrök på arbetsplatsen samt i hemmet.

Utöver hälsovinsterna innebär rökförbudet även andra fördelar vad gäller hållbarhetsperspektivet. Minskad rökning leder till minskat slitage på fastigheterna och därmed lägre underhållskostnader. Dessutom hoppas de kunna bidra till minskad nedskräpning av fimpar i omgivningen.

Läs mer här.